Welcome to btagi.org

No front page content has been created yet.

25.10.13

От 1991 до 2005 г. Ангел Ирибозов заема управленски длъжности в различни български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Бил е консултант в много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, както и член на УС и Комисията по квалификация на Българско актюерско дружество.

24.10.13

21 Октомври 2013 - За шеста поредна година София e домакин на най-значимите събития на Балканите в сферата на игралния бизнес – Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS) и Балканското изложение на игра

24.10.13

21 Октомври 2013 - Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO) за шеста поредна година ще разкрие нови хоризонти пред игралния и развлекателния бизнес в Източна Европа.

24.10.13

21 Октомври 2013 - За шеста поредна година София е домакин на най-авторитетния форум на експерти в сферата на игралната индустрия на Балканите – Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS).

24.10.13

21 Октомври 2013 През 2013 г. българският игрален пазар изживя още един динамичен и наситен с очаквания период. Въведеният през 2012 г.

Pages