Отворено писмо на БТАПОИИ

Във връзка с предложенията за два новизаконопроекта за изменение на Закона за хазарта, ние от Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия изразяваме своите съображения, които отразихме в отворено писмо, приложено към настоящия мейл.
Считаме, че практиката да се внасят в парламента законопроекти без да бъдат подложени на предварително обсъждане със сектора не е в интерес на всички участващи страни.

Bulgarian

Pages

27.03.13

В началото на месеца със заповед No З-84/01.03.2013 г. на председателя на Държавната комисия по хазарата (Комисията) бяха утвърдени образци на писмени искания и декларации, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.

27.03.13

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) организира кръгла маса с участието на представители на Държавната Комисия по Хазарта и всички заинтересувани страни, която ще състои по време Пролетния семинар на Казино Технологии, 24 Април 2013 г., от 16.00 до 17.00 часа, в офис сградата на ул. Кукуш 7.

06.03.13

Остават изискванията към организаторите на хазартни игри от страни извън ЕС, които искат да развиват дейност в България. Това стана ясно, след като бюджетната комисия към парламента отхвърли на второ четене предложените от кабинета промени в Закона за хазарта.

Pages

Subscribe to btagi.org RSS