Welcome to btagi.org

No front page content has been created yet.

15.04.13

Местните правителствени структури в Чехия върнаха лицензионния режим за видео-лотарийни терминали (VLTs), след като Конституционният съд възстанови правото си да регулира подобни въпроси.

Новият закон за лотариите, който беше въведен през 2012 г., позволяваше на Министерството на финансите да лицензира видео-лотарийните терминали (VLTs).

27.03.13

В началото на месеца със заповед No З-84/01.03.2013 г. на председателя на Държавната комисия по хазарата (Комисията) бяха утвърдени образци на писмени искания и декларации, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.

27.03.13

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) организира кръгла маса с участието на представители на Държавната Комисия по Хазарта и всички заинтересувани страни, която ще състои по време Пролетния семинар на Казино Технологии, 24 Април 2013 г., от 16.00 до 17.00 часа, в офис сградата на ул. Кукуш 7.

06.03.13

Остават изискванията към организаторите на хазартни игри от страни извън ЕС, които искат да развиват дейност в България. Това стана ясно, след като бюджетната комисия към парламента отхвърли на второ четене предложените от кабинета промени в Закона за хазарта.

Pages