Отворено писмо на БТАПОИИ

Във връзка с предложенията за два новизаконопроекта за изменение на Закона за хазарта, ние от Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия изразяваме своите съображения, които отразихме в отворено писмо, приложено към настоящия мейл.
Считаме, че практиката да се внасят в парламента законопроекти без да бъдат подложени на предварително обсъждане със сектора не е в интерес на всички участващи страни.

Bulgarian

Pages

29.04.13

Водещият български производител на игрално оборудване проведе своя традиционен пролетен семинар на 24 Април в София. Над 100 представители на водещите игрални компании от цялата страна посетиха събитието. 

23.04.13

Bwin. Party обявиха, че няма да приемат нови клиенти от редица държави, повечето от които са с нерегламентирани юрисдикции. Така наскоро гигантът Bwin.Party Digital Entertainment официално оттегли услугите си от Аржентина, Армения, Беларус, Бразилия, Колумбия, Хърватия, Кипър, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словения и Украйна.

22.04.13

Министърът на финансите, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, назначи Иван Еничеров за председател на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Досегашният председател, Калоян Кръстев, беше освободен. До момента Иван Еничеров заемаше длъжността началник на отдел в дирекция „Държавно юрисконсултство", а в периода от 2004 до 2011 г. е бил член на ДКХ.

15.04.13

Местните правителствени структури в Чехия върнаха лицензионния режим за видео-лотарийни терминали (VLTs), след като Конституционният съд възстанови правото си да регулира подобни въпроси.

Новият закон за лотариите, който беше въведен през 2012 г., позволяваше на Министерството на финансите да лицензира видео-лотарийните терминали (VLTs).

27.03.13

В началото на месеца със заповед No З-84/01.03.2013 г. на председателя на Държавната комисия по хазарата (Комисията) бяха утвърдени образци на писмени искания и декларации, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях.

Pages

Subscribe to btagi.org RSS