Пореден законопроект за отмяна на пълната забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места

През месец май в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се предвижда отмяна на пълната забрана за тютюнопушене в закритите обществени места. Предлага се тютюнопушене да се допуска по изключение и при определени условия в залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – дискотеки, ресторанти, питейни заведения, бистра, кафенета, кафе-аперитиви и барове. Прави впечатление, че в изброените обекти са пропуснати такива, в които се организират и провеждат хазартни игри. Отчитайки, че те представляват значителен самостоятелен сектор от развлекателната индустрия, Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия /БТАПОИИ/ изготви становище по законопроекта като предложи да бъдат допълнени сред посочените изключения.

Обстоятелството, че няма нормативна основа режимът за обектите, в които се организират и провеждат хазартни игри, да е по-ограничителен от този за кафенета, ресторанти, барове и дискотеки, дава основание да смятаме, че пропускът е неволен и ще бъде отстранен при разглеждането на законопроекта. Нещо повече, по силата на специална нормативна уредба, тези обекти са с денонощен режим на работа и с ограничен достъп, като достъпът на непълнолетни и малолетни лица до тях е абсолютно забранен по всяко време.

За оптимална защита на позицията на работещите в игралния сектор, Асоциацията внесе искане за участие в заседанията на Временната комисия по правни въпроси към 42-то Народно Събрание на Република България при обсъждането на законопроекта, когато такива бъдат насрочени.

За повече информация можете да изпращате запитвания на имейл: legal@btagi.org

Лилия Страшникова- Рацова

Юридически Консултант БТАПОИИ

Nike Kyrie 5