Кратък обзор на игралната индустрия в България за 2008-2009 година

Кратък обзор на игралната индустрия в България за 2008-2009 година​

Последната година постави много предизвикателства пред игралната индустрия по целия свят, което рефлектира и върху индустрията на България.

Глобалната икономическа рецесия повлия и икономиката на България и в края на 2008 г. се почувства значителен ефект върху резултатите в игралната индустрия. Приходите започнаха бавно да спадат - от една страна поради намаляване на посещаемостта в казината и от друга страна - поради намаляване на платежоспособното търсене на игрални услуги . Според данни на Комисията по хазарта, 52 лиценза не са подновени в края на 2008 г. и 39 игрални зали са затворили врати поради  отрицателни финансови резултати. За първата половина на годината 44 игрални зали са прекратили лицензите си още преди изтичане на срока им. Настоящата статистика показва, че към септември 2009 г. са лицензирани 21 казино оператори, 448 оператори на игрални зали, 20 бинго оператори, 6 организатори на събития свързани със залагания и 1 лотариен организатор (данни на ДКХ).

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Въпреки редицата предизвикателства поднесени от световната икономическа рецесия, игралната индустрия осигури значителен принос към националния бюджет през 2008 г. Данъците от игралната индустрия за 2008 г. нараснаха до 112 милиона лева, което е с около 30% увеличение в сравнение с 2007 г. Таксите изплатени на Държавната комисия по хазарта през последната година надвишават 5 милиона лева. Като цяло, игралната индустрия е подсигурила работни места на повече от 85 000 души в различни градове на страната и по-специално - пограничните райони с Румъния, Гърция и Турция, включително и в някои по-отдалечени и не добре инфраструктурно развити области. Средно 70% от заетите в този сектор са получили допълнително обучение и професионална квалификация.

 

 

2006

2007

2008

Данъци

72 500 000 лв.

86 475 530 лв.

112 074 207 лв.

Такси

4 015 446 лв.

4 114 751 лв.

5 621 302 лв.

Работни места

над 55 000

над 78 000

над 85 000

 

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНДУСТРИЯТА

Освен икономическата криза, намаляването на паричната наличност и липсата на банково кредитиране, множество други фактори оказаха влияние на ситуацията в региона и игралната индустрия в България. Забраната на тютюнопушенето беше въведено в много юрисдикции в Европа, което доведе до негативна реакция и допълнително намаляване на приходите в казината. Русия финално наложи забрана на хазарта от началото на юли 2008 г. освен в 4 териториално обособени зони. Украйна изненадващо гласува забрана на хазарта през август и затвори с незабавно действие всички игрални зали и казина, оставяйки без работа стотици оператори. Хиляди използвани игрални автомати бяха изтеглени от казината и насочени за препродажба, което създаде ситуация на свръхпредлагане. Албания гласува свой закон за хазарта, осъзнавайки че само така може да спре нелегалния хазарт и да се възползва от позитивите на регулирана и контролирана индустрия. Румъния също прие промени в своето законодателство. Промени в Сръбския закон бяха на дневен ред, а Гърция уведоми Еврокомисията за предстоящи промени в техния Закон за хазарта. Много проекти бяха прекратени поради промяна на обстоятелствата, а други бяха временно спрeни или отложени. Някои от инвестициите бяха пренасочени. Важно обстоятелство за игралната индустрия в Европа и в целия свят беше приетата финална резолюция на Европейския Парламент, осигуряваща независимост на законодателството в игралния сектор на всяка отделна държава. Същото становище се очерта и по отношение на регулирането на интернет залаганията, за което допълнително повлия и решението на Европейския Съд, който постанови,че всяка отделна държава може да изисква самостоятелно лицензиране на оператор на интернет залагания, независимо от наличието на валиден лиценз на същия оператор за друга държава от Европейския Съюз. Всичко това предизвика съществени промени върху игралната карта и накара фирмите да преоценят своето позициониране и стратегия.

ОПЕРАТОРИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2008-2009

Много от операторите предприеха стъпки в посока оптимизиране и преодоляване на трудностите в настоящата ситуация. Една от предприетите стъпки беше намаляване броя на игралните автомати в игралните зали и казина, както и подмяна на някои от игрите. Акцент беше поставен върху обучението на персонала във връзка с по-доброто обслужване на клиентите с цел осигуряване на тяхното максимално приятно прекарване и забавление по време на престоя им в заведението. Търсени бяха по-ефективни маркетингови решения с цел създаване на постоянна и лоялна клиентска аудитория. В някои от казината бяха внедрени модерни системи за казино мениджмънт, централен мониторинг и контрол. Всички тези стъпки имаха позитивен ефект за индустрията като цяло, предлагайки на клиентите по-високо ниво на професионализъм при обслужването и по-богато разнообразие на продуктите.

роизводителите на игрално оборудване също изпитаха тежки месеци, причинени от намаленото търсене и завишеното предлагане на употребявано казино оборудване от Русия и Украйна. Обемът на произвежданата продукция значително намаля. Много от компаниите трябваше да преосмислят дейността си и своя бизнес модел, за да излязат от критичната ситуация. Това, заедно с намаленото платежспособно търсене и силно ограниченото банково финансиране, създаде пазар, на който операторите бяха в позиция да изискват най-добри условия и да избират доставчик, предлагащ най-ниска цена, както и гъвкави условия за търговски кредит или лизинг. В тази ситуация някои от компаниите бяха принудени да преустанвят дейността си. Други взеха решение за консолидиране и обединение. Броят на лицензираните за производство и диструбуция на игрално оборудване компании през 2009 г. намаля в сравнение с предходните години. Въпреки това, българските компании производителки показаха значителни постижения в областта на иновациите и новите продуктови решения в игралната индустрия. Серия от нови продукти и системи бяха пуснати на пазара, предимно в категориите на видео-слот игрите, мулти-геймовете, видео-слот машините и мулти-плейър системите.

Nike Tn Air Max Plus