ИВАН ЕНИЧЕРОВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Министърът на финансите, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, назначи Иван Еничеров за председател на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Досегашният председател, Калоян Кръстев, беше освободен. До момента Иван Еничеров заемаше длъжността началник на отдел в дирекция „Държавно юрисконсултство", а в периода от 2004 до 2011 г. е бил член на ДКХ.

Актуален състав на Държавната комисия по хазарта:

Атанаска Георгиева - Министерство на правосъдието

Васил Панов - Национална агенция за приходите

Даниела Щрегарска - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Явор Колев - Министерство на вътрешните работи

Източник: www.minfin.bg

Nike Zoom Assersion EP