Кръгла маса с участието на представители на Държавната Комисия по Хазарта

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) организира кръгла маса с участието на представители на Държавната Комисия по Хазарта и всички заинтересувани страни, която ще състои по време Пролетния семинар на Казино Технологии, 24 Април 2013 г., от 16.00 до 17.00 часа, в офис сградата на ул. Кукуш 7.

Кръглата маса цели да се инициира открит диалог между представители на бранша и ДКХ, да бъдат обсъдени полезни практики и решения, базирани на конкретни казуси от опита на организатори на хазартни игри, производители и дистрибутори на игрално оборудване, както и да се срещнат различни гледни точки във връзка с прилагането на новите регулаторни разпоредби.

Можете да изпратите предварително въпроси, които да бъдат включени в програмата на дискусията на и-мейл адрес: agne@btagi.org За повече информация и запитвания: Агне Бражиунайте, координатор БТАОПИИ, тел. (02) 8129 333.

nike air max 2019 orange