Отворено писмо на БТАПОИИ във връзка с одобрения на второ четене от Комисията по бюджет и финанси законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Във връзка с одобрения на второ четене от Комисията по бюджет и финанси законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта бихме искали да ви обърнем внимание на непрозрачня начин, по който това беше направено, както и на налагащата се практика да се прескача общественото обсъждане, което може да бъде тълкувано единствено като опит да се приеме лобистки нормативен акт, който обслужва определени интереси, без да се съобразява с индустрията, чиято дейност трябва да регулира.

Цели се „контролирано ограничаване на хазартната дейност“, като не се отчитат негативните последици от начина, по който предлагат да се осъществи това. Липсата на рационални обяснения за предложените непосилни за голяма част от бизнеса такси убедително показва, че целта е различна от защита на интересите на всички субекти в игралната инудстрия в България и ще доведе до облагодетелстването на малък брой „големи играчи“.

Погазването на конкуренцията исторически доказано не води до нищо добро както за пазара, така и за потребителите и в крайна сметка за държавата. Сектор, който в момента е добре регулиран и сочен за пример в редица европейски юрисдикции, може да бъде ликвидиран в този му вид като се постави малкия и средния бизнес в невъзможност да отговори на финансовите изисквания на закона.

Свиването на индустрията неминуемо ще доведе до загуба на стотици работни места, както и до ръст на безработицата в национален мащаб.

За нас, като Асоциация, която защитава интереса на производители и организатори в сектора, е недопустимо протичането на законодателния процес в този му вид, без предварително обсъждане със сектора и с приемане на набързо съставени текстове, в които не са отчетени интересите на всички засегнати страни. Подобна практика не дава възможност за оценка на въздействието на предлагани нормативни актове, които в крайна сметка обричат стотици коректни и честни данъкоплатици, изграждали бизнеса си с години, на фактическа невъзможност да продължат да работят.

Отвореното писмо на БТАПОИИ е входирано в Народното събрание на Република България.