СТАНОВИЩЕ НА БТАПОИИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ВХОДИРАНО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на  Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) внесе в парламента становище относно предложените промени в Закона за хазарта. Считаме, че измененията и допълненията следва да се ограничат до съвременните тенденции в регулацията, разработени в някои текстове, внесени от ГЕРБ. Причината е, че последният въвежда мерки за защита на потребителите и за превенцията от развитие на хазартна зависимост.

БТАПОИИ, в която членуват български и международни компании от бранша с доказана репутация в Европа, още от 2008 г. е инициатор и участник на международно признати форуми и дискусии по темата за превенция на развиването на хазартна зависимост и подкрепя тази законодателна инициатива. Асоциацията има разработени модели, базирани на практиката в европейските държави и трети страни, комуникирани с регулатора от 2010 година.

Считаме, че законопроектът следва да предвиди основните условия за финансиране на проектите да бъдат заложени в Закона за хазарта. Органът, определящ разходването на средствата, трябва да бъде компетентният регулаторен орган по Закона за хазарта, като водещо да бъде средствата да се разходват целево единствено и само за превенция и въпроси, свързани пряко с хазартната зисимост. Считаме, че проекти, които не са свързани с превенция на хазартна зависимост, не следва да се финансират от тези средства.

В същото време проектът, внесен от депутата Валери Симеонов, който предвижда затваряне на игралните зали в България в рамките на 5-годишен период и ограничаване на дейността на игралните казина, създава предпоставки за неконтролируемо увеличаване на нелегалния хазарт. Практиката в световен мащаб показва, че ограничаването на нормативните възможности за развитие на игралната индустрия създава благоприятна почва за развитие на нелегален хазарт, който не може да бъде ефективно контролиран.
При това положение потребителят няма да как бъде защитен и всички регулации за борба с хазартни зависимости ще бъдат напълно неприложими. След като бизнесът попадне в криминогенния контингент, се създават условия за процъфтяване и на корупцията.

Бихме искали да подчертаем, че най-голямата заслуга на съществуващата регулация е, че в България няма и не може да има нелегален хазарт, и с допълненията на ГЕРБ такъв няма да се появи.

Затварянето на игралните зали и казина, които не отговарят на рестриктивните изисквания да бъдат в 5-звездни хотели и в курортни и гранични локации, поражда съмнения за лобистки интереси. С предложения режим работата на един легален, добре организиран и работещ на принципа на свободната стопанска инициатива сектор ще бъде блокирана, като се осигури възможност да се пренасочи и ограничи в определен кръг лица – собственици на луксозни хотели.

БТАПОИИ категорично подкрепя принципа на свободната стопанска инициатива и разчита, че българският парламент няма да приеме законопроект, с който този принцип не се зачита и ограничава.