партньори

 

 Асоциации

Association of Gaming Equipment Manufacturers is an international trade association representing manufacturers and suppliers of electronic gaming devices, systems, table games, key components and support products and services for the gaming industry. AGEM works to further the interests of gaming equipment suppliers throughout the world. Through political action, trade show partnerships, information dissemination and good corporate citizenship, the members of AGEM work together to create benefits for every company within the organization. Together, AGEM has assisted regulatory commissions and participated in the legislative process to solve problems and create a business environment where AGEM members can prosper while providing a strong level of support to education and responsible gaming initiatives.

Association of Gambling Providers Association of Gambling Providers was founded with goals such as improvement of overall business standards of this industry in Serbia, increasement of awareness about necessity for corporate social responsibility and to build the Association as a credible partner and interlocutor to cooperate with respective state institutions in legislative area of gaming industry. Members of AGP are some of the largest gambling companies in Serbia, covering together over 50 percents of market share.

JAKTA, the Association of Gaming Organizers, authorized Technicians and Producers of Gaming Equipment in Serbia, was established on 19th of August 2005, and has 47 members. We are primarily dealing with slot machines and betting problems, as well as with authorized technicians that received licenses for technical equipment overview. When a new Law of Games of Chance was brought, in July 2004, there was need to establish an association which could secure best possible work condition in cooperation with Ministry of Finance, Games of Chance’s Board and Institute for measures and precious metals. According to official info from the Board, there are approximately 21000 slot machines on the market, 14500 of which operate in the framework of JAKTA Association, representing almost 70% of total legal slot machines. There are approximately 1760 betting places, 640 of which belong to JAKTA members.

The Romanian Association of Gaming Organizers and Producers (A.O.P.J.N.R.) was established in 1995 and is the first such association occurred in Romania, since its foundation confronting with many issues related to this new kind of economical activity. At a present it includes 55 gaming organizers from Romania who own licenses for gaming machines or bingo into a hall and who represent approximately 35% from the authorized equipment total within these areas. Since 2005 A.O.P.J.N.R is a member of EUROMAT /European Gaming and Amusement Federation/. The A.O.P.J.N.R. purpose is to support its members in order to unfold the activity according to the legal provisions and under the terms of efficiency and profitability. During the activity, A.O.P.J.N.R. will control the defense and the promotion of the professional, economical and juridical interests of its members.

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията. Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има 395 индивидуални и 239 корпоративни члена, работещи в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси като управители на фирми, ръководители на отдели по човешките ресурси в български и мултинационални компании и банки, мениджъри по обучението и развитието, специалисти от консултантски фирми и академични представители. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

Национална Асоциация по Спа и Уелнес Туризъм /НАСТ/ е сдружение с нестопанска цел. НАСТ е първата Спа асоциация в България, учредена на 30.10.2004 г. във Велинград от собственици на Спа хотели, обединени около идеята за изясняване на Спа концепцията в България. В НАСТ членуват  четири и пет звездни Спа хотели с обща леглова база от над 8 500 легла, дневни Спа студия, верига Спа центрове, фирми вносители на ноу-хау, доставчици на Спа и фитнес оборудване, козметика, Спа консултанти, туроператори. Основните цели на сдружението са: да обединява и защитава интересите на членовете си; да популяризира България като предпочитана туристическа дестинация в Европа и света и да издига престижа на българската СПА и уелнес индустрия като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество; да представлява обединения интерес на СПА и уелнес индустрията и свързаните с нея стопански дейности пред публичните органи и институции в България, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина; да създава условия, координира и поощрява развитието на СПА и уелнес индустрията и свързаните с нея стопански дейности.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел. Основна задача на асоциацията вече 18-та година е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, подкрепа на предприемачеството и частната инициатива, както и на туристическия бизнес в България.БХРА работи с активно с държавни и обществени организации в България – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, различните комисии към Народното събрание, Българската туристическа камара (БТК), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) , Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Съвет по туризъм – София, Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА), Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), Националното сдружение на общините в България (НСОБ), Нов български университет.

Българска Уеб Асоциация (BWA) е браншова не-правителствена организация. Ние бихме искали да способстваме за утвърждаване, координиране и съвместна работа на лицата и фирмите, които се занимават с дизайн, подготовка, организация, проектиране, реализация, поддръжка на Интернет страници, Уеб дизайн, реклама в Интернет, мултимедия и други сходни дейности. Всички дейности на BWA са ориентирани да служат на интересите на Българския Уеб пазар, опериращ в условията на свободна пазарна икономика. Асоциацията е създадена през 2004 година като независима доброволна обществена организация. Ние сме отворени за всички, желаещи да членуват в асоциацията и да работят заедно с нас.

 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е учредена през 1993 г. Основна задача на Асоциацията вече десета година е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, както и на туристическият отрасъл в България. БХРА обединява днес стотици хотели и някои от най-големите приватизирани туристически комплекси.
www.bhra-bg.org

Nike kyrie 2 Rainbow