Приходите от хазарт в бюджета нарастват с 30% за година

Глобалният пазар на онлайн игрални услуги нараства с 9% за 2016-2017 г., отчита браншова асоциация.

Данъчните приходи от хазарт се увеличават с почти 30% през 2016 г. спрямо 2015 г., а за деветмесечието на 2017 г. ръстът е 25% на годишна база. Това отчете Ангел Ирибозов, председател на Управителния съвет на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), по време на откриването на десетото юбилейно издание на Балканското изложение на развлекателната и игрална индустрия.

Според Ирибозов през миналата година браншът е вкарал в държавната хазна 177 млн. лв. от данъци. За първите 9 месеца на 2017 г. са внесени 144 млн. лв.

В края на третото тримесечие държавните приходи от такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария, тото, лото, бинго и техните разновидности, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията, са в размер на 96 млн. лв. Близо 20% от тази сума е от такси, платени от онлайн операторите.

За сравнение, до края на септември 2016 г., делът на таксите от онлайн оператори е бил 11%, което ясно показва, че има ръст при онлайн залаганията.

Всички компании от бранша правят и ежегодни вноски по чл.10а от Закона за хазарта - за социално отговорно поведение в игралната индустрия. През 2016 г. по това перо е събрана сума от 2,2 млн. лв., а за първите 9 месеца на 2017 г. - 2,4 млн. лв.

От организацията посочват още, че има леко увеличение на броя на лицензираните игрални обекти, който към 30 септември 2017 г. е 26 казина и 847 игрални зали. Има ръст и на инсталираните игрални съоръжения. Данните показват, че те са с 10% повече на годишна база.

Регистрираните онлайн организатори остават без промяна, лицензираните онлайн сайтове се увеличават с един, като към 30 септември 2017 г. има 11 организатора и 12 сайта.

В страната ни има само една бинго зала, но в 18 игрални зали има инсталирани електронни бинго съоръжения с общо 730 игрални места. Това според организацията показва, че пазарът на електронните бинго съоръжения се запазва постоянен.

Друга тенденции в игралната индустрия е все по-бързото навлизане на технологиите, а от 2016 г.  британският регулатор позволява разплащания с криптовалути в онлайн хазарта.

Все повече в сектора навлиза и виртуалната реалност, засилва се и ролята на социалните мрежи, които позволяват т.нар. социални игри.

Ирибозов подчерта, че динамичното развитие на игралната индустрия, обуславяно от бързия темп в развитието на технологиите и от промяната в нагласата на потребителите, за поредна година определя облика на сектора.

В световен мащаб през 2016-2017 г. пазарът на онлайн игрални услуги нараства с 9% поради промени в регулаторните системи на 85 страни. Общо 70% от световните печалби в бранша идват от онлайн казина и компании за интернет залози. Потребителите от САЩ, Китай, Австралия и големите европейски пазари формират основната част от тези приходи, посочват от асоциацията.

Очакванията са, че до 2020 г. масовият пазар на онлайн игрални услуги ще надмине 60 млрд. долара.

Общите приходи на игралната индустрия в световен мащаб достигат 500 млрд. долара. 

Източник: www.investor.bg

Kobe XII 12 Shoes