Стартира подготовката за „Академия Отговорна Игра“, която ще се предшества от заключителната пресконференция по проект „Отговорна игра“

На 21 ноември в Интер Експо Център, София ще открие врати «Академия Отговорна Игра», която ще събере на едно място родни и междунаордни експерти и организации, работещи по темата за превенция на хазартната зависимост. По време на целодневното събитие ще се разискват полезни практики, ще се представят проекти, реализирани в други Европейски страни, както и ще се представят резултати от направени проучвания по темата за хазартна зависимост. Това е заключителния етап на проект «Отговорна Игра», одобрен и финансиран от Държавна Комисия по Хазарта.

 Непосредствено преди това ще се проведе и заключителната пресконференция по проект „Отговорна игра“, на която ще бъдат представени извършените дейности по проекта, който стартира в началото на месец януари 2016 г. и приключва в края на месец ноември 2016 г. Освен информация за проведените обучения на организаторите на хазартни игри в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив, ще бъде представен и информационния интернет портал и негова мобилна версия, създадени по Проекта. Чрез предвидената мобилна версия на портала, потребителите на хазартни игри  ще могат да следят своето игрално поведение с цел мониториране и контрол, както и да следят потенциалните отклонения от техните предварително зададени параметри на допустима игра. Беше пусната бета версия и порталът беше целево промотиран на посетителите в обекти, в които се организират хазартни игри. Разработеният продукт дава възможност не само за повишаване на хазартната култура на гражданите и потребителите на хазартни игри, но и за самооценка и въздействие върху поведението на потребителите на тези услуги.

С цел създаване на устойчивост на постигнатите резултати по проекта, фондация „Отговорна игра“ ще положи усилия порталът да бъде поддържан и да продължи да функционира и след приключването на Проекта.

Източник: www.otgovorna-igra.com

Bene Kd 7 (vii) Scarpe