инициативи

Отговорна игра

Инициативата „Отговорна игра” стартира в началото на 2008 година по идея на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ), която промотира активно сред своите членове принципите на придържане към социално отговорни политики и практики в бранша.

В началото на 2015 година бе учредена фондация „Отговорна игра“, която пое идеята за по-нататъшна реализация на дейностите заложени в инициативата "Отговорна игра".

Повече за фондация "Отговорна игра".