екип

Angel IribozovАнгел Ирибозов

Председател на Управителният Съвет на БТАПОИИ

От 1991 до 2005 г. той заема висши управленски длъжности във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Бил е консултант в много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, и член на УС и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество. След 2005 г. заема висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор. Управител е на BEGE Експо. Магистър по Инженерни науки, Приложна Математика в Технически Университет София, Магистър по Актюерски Науки в Сити Юнивърсити Лондон, с Диплома по Международни Икономически Отношения.

Иван Цанкарски

Член на Управителният Съвет

От 1999 г. до момента той е изпълнителен директор на водещата компания, производител на игрално оборудване Casino Technology. В периода 1997 - 1999 г. е старши инженер по проектиране на игрални съоръжения в Торнадо 94. От 1993 до 1996 г. работи като изпълнителен директор на Deith Leisure, България. Има 13 години опит като хардуерен дизайнер в отдела по контрол върху автоматиката при Института по промишлена кибернетика и роботика при Българска академия на науките.

Роси МакКий

Международни Отношения, Почетен Член на БТАПОИИ

Роси МакКий е Вицепрезидент на Casino Technology международно признат производител на казино продукти и технологични решения за игралната индустрия. Нейните отговорности включват разработването и внедряването на международни маркетингови и пазарни стратегии на Casino Technology. По време на нейната 15-годишна професионална практика в игралната индустрия под ръководството й са били множество проекти, свързани със създаване на нови брандове, промотиране на нови продукти и дейности, както и разработка на нови пазари. Роси МакКий е един от основателите на БТАПОИИ, почетен член и понастоящем - начело на отдела за Развитие на Международните Отношения към Асоциацията. МакКий е член на Консултативния Борд на BEGE и член на Редакционния Съвет на списание Game Spectrum. Участва активно в разнообразни инициативи в сферата на игралната индустрия и като лектор в множество международни форуми. Роси МакКий е Президент на АвантЕкс Технолоджи, консултантска фирма в сферата на маркетинговите услуги, обслужваща фирми извън игралната индустрия. Роси МакКий е завършила Бизнес Администрация в Georgia State University, има диплом по медицина, Сертификат за менажиране на проекти и докторска степен по Маркетинг.

Агне Бражиунайте

Координатор

Агне Бражунайте е завършила в Университета във Вилнюс, Литва и е бакалавър в програма Бизнес Администрация и Културен Мениджмънт. През 2005 - 2006 г. работи като асистент в рекламна агенция Жалума в Литва. През 2007 до 2008 г. работи в отдел връзки с клиенти и е координатор изложения в рекламна агенция Ийст Пойнт. От Май 2008г. работи като Мениджър Конференция на Източно – Европейската конференция на Игрална индустрия EEGS, съпътсваща BEGE Expo и отговаря за програмата на конференцията, привличане на лектори и партньорство. От Август 2008 г. до момента работи като координатор в БТАПОИИ.

Георги Копринаров

Международен Координатор

Георги Копринаров има 5-годишен опит в областта на игралната индустрия и административния мениджмънт. Преди това е работил като Административен Мениджър в дипломатически и консулски представителства на България в Латинска Америка. Има магистърска степен по Международни отношения от Central University of Venezuela, Каракас и магистърска степен по Право на Европейския съюз. От 2007 г. е международен координатор на БТАПОИИ за Южна Америка.

Йордан Петров

Международен Координатор

Йордан Петров се дипломира през 1991 г. като Конструктивен дизайнер в София. Работи в сферата на игралната индустрия от 1994 г. като мениджър на казина в Европа и Африка, а от 2001 г. работи основно в Източна Африка. От 2006 г. се занимава активно с нови инженерингови разработки за игралната индустрия. От 2007 г. е международен координатор на БТАПОИИ за Африка и Азия.

Иван Зумпалов

Международен Координатор
През 1991 г. завършва специалност Физика и математика в Карловския Университет в Прага, а през 1994 г. Международна търговия в Икономическия институт в Прага. От 1994 до 2007 г. се занимава с частен предприемачески бизнес в Прага, а от 2005 г. е Управител на фирма дистрибутор на игрални съоръжения на територията на Чехия. От 2006 г. е международен координатор за Централна и Източна Европа на БТАПОИИ.

Intelligent Design 100% Ekte Adidas Adizero F50 Menn Dyp 01C420Mm