Игрална индустрия

Кратък обзор на игралната индустрия в България през 2012

Изминалата година донесе на игралната индустрия в България нова регулация, нови разпоредби, нови предизвикателства, нови технологии, нови заинтересовани. Очаква се да донесе и ново данъчно облагане. Дали и в каква посока ще повлияе това на сектора е все още неясно. Противоречиви останаха нагласите в бранша, продиктувани от новостите, което доведе до затваряне на обекти, освобождаване на служители и  съкращаване на дейността при голяма част от организаторите на хазартни игри. 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011

Новият Закон за хазарта – магистрала, водеща към нови възможности или път към задънена улица ?

Технологичната еволюция в интернет пространството доведе до много промени в регулаторните и законодателните процеси в игралната индустрия в световен мащаб. Либерализирането на нормативната база, както за наземни, така и за онлайн залагания, се превърна в тенденция през последните години, особено предвид търсенето на нови източници на доходи в държавните бюджети. Тези тенденции предизвикаха промени и в игралната индустрия в България и провокираха активното поведение на правителството в желанието му да модернизира съществуващата нормативна рамка.

Кратък обзор на игралната индустрия в България за 2010 година

Изминалата година протече под знака на динамичните процеси продиктувани от намеренията за промени в Закона за хазарта, както и гласуваното през края на 2009 година увеличение на данъците в хазартния сектор. През юли 2010 Държавна комисия по хазарта анонсира за публично обсъждане проект на нов Закон за хазарта, което обсъждане завърши месец по-късно. С предложения проект за нов Закон се цели осъвременяване на регулацията за хазарта и запълване на непълноти от сега действащия закон – регламентират се игрите от растояние, в които влизат SMS игрите,  интернет залаганията;

Кратък обзор на игралната индустрия в България за 2008-2009 година

Последната година постави много предизвикателства пред игралната индустрия по целия свят, което рефлектира и върху индустрията на България.

Глобалната икономическа рецесия повлия и икономиката на България и в края на 2008 г. се почувства значителен ефект върху резултатите в игралната индустрия. Приходите започнаха бавно да спадат - от една страна поради намаляване на посещаемостта в казината и от друга страна - поради намаляване на платежоспособното търсене на игрални услуги . Според данни на Комисията по хазарта, 52 лиценза не са подновени в края на 2008 г. и 39 игрални зали са затворили врати поради  отрицателни финансови резултати. За първата половина на годината 44 игрални зали са прекратили лицензите си още преди изтичане на срока им. Настоящата статистика показва, че към септември 2009 г. са лицензирани 21 казино оператори, 448 оператори на игрални зали, 20 бинго оператори, 6 организатори на събития свързани със залагания и 1 лотариен организатор (данни на ДКХ).

Развитието от 1993 година

Игралният и развлекателен бизнес имат своя история и следват естественото си развитие и тенденции като част от развитието и тенденциите на цялото общество. През последното десетилетие игралната индустрия в България преживя етап на интензивно развитие, преминавайки от състояние на липса на каквато и да е регулация към стабилна регулаторна система. След падането на бившия комунистически режим, в страната възможностите за хазартни игри се ограничаваха до няколко, малко на брой хотели, посещавани главно от чужденци. В резултат на това липсваше каквато и да е държавна регулация за този вид дейност.

jordans for sale hyperfuse