Мисия и Цел

Нашата мисия

Нашата мисия е да обединим български и чуждестранни компании, и лица, работещи в областта на игралната индустрия и да защитим интересите им с цел създаването на здрава бизнес и правна среда за игралния сектор.

Нашите цели

 • Да окажем съдействие за повишаването на популярността на игралната индустрия в Република България, като подпомогнем развитието на производството, търговията и дейността на оператори на игрални съоръжения;
 • Да работим за повишаването и подобряването на имиджа и престижа на членовете ни и на игралната индустрия като цяло, по-специално по отношение на международни организации и други институции, работещи в областта на игралната индустрия;
 • Да осигурим помощ и съдействие на членовете ни при установяването на бизнес и други контакти във и извън рамките на България;
 • Да подпомогнем членовете си, като осигурим обмена на информация както помежду им, така и с други професионалисти и организации в рамките на страната и в чужбина, които работят в областта на игралната индустрия;
 • Да осигурим подкрепа за хармонизирането на българското законодателство в областта на игралната индустрия в съответствие с правилниците и законодателните норми в другите държави-членки на Европейския съюз, както и да спомогнем за постигането на равностойна конкурентна среда за членовете на Асоциацията в рамките на европейската игрална индустрия;
 • Да наблюдаваме за строгото спазване на законовите изисквания в игралната индустрия от страна на членовете и избягването на действия, които могат да дискредитират българската игрална индустрия и добрата репутация на Асоциацията сред правителствените и чуждестранните институции, организации, бизнес оператори и клиенти;
 • Да работим в посока на въвеждане и прилагане на единни стандарти в игралната индустрия и тяхното хармонизиране със световните стандарти;
 • Да работим за укрепването на професионалните нагласи и отношения в игралната индустрия;
 • Да осигурим подкрепа на проблемните играчи в борбата с тяхната зависимост и да предоставим помощ на съответните правителствени и частни организации, като спонсорираме образователни и медицински програми, специализирани курсове и други подходящи инициативи;
 • Да предоставим съдействие на членовете си в борбата за защита и предпазване от нарушаването на интелектуалните им права по отношение на продукти, свързани с игралната индустрия;
 • Да предоставим съдействие за подобряването на действащата правна рамка в България и чужбина за регулиране на обществените отношения в областта на игралната индустрия;
 • Да осигурим представителство и защита на правата на членовете на Асоциацията.

jordans for sale mens