Стартират обучения по проект „Отговорна игра“

Стартират обучения по проект „Отговорна игра“ за организаторите на хазартни игри и техните служители. Основна задача на обученията ще бъде да се изградят практически умения у служителите, които осъществяват първия и непосредствен контакт с потребителите на хазартни услуги, за разпознаване на ранни симптоми за развитие на хазартна зависимост. Световните практики показват, че за изграждане на култура на разумна и балансирана игра стои в основата на превенцията от развитие на хазартна зависимост. 

Проектът „Отговорна игра“ промотира превенцията като най-ефективно средство срещу развитие на хазартна зависимост, чрез стимулиране на прилагането на социално отговорни практики при организаторите и изграждане на култура за разумна игра при потребителите на хазартни услуги. 

Обученията се организират от фондация „Отговорна игра“, по проект одобрен и финансиран от Държавната комисия по хазарта (ДКХ), който предвижда следните обучения по региони: 

Североизточен регион – в град Варна на 20-и април; 
Северозападен регион и София окръг - София – 16 май;
Югоизточен регион – Бургас през август месец;
Югозападен и Централен регион - Пловдив през октомври месец

Обученията ще се проведат от опитен екип психолози, които са разработили детайлна тернировъчна методика и инструкция по проекта „Отговорна игра“. Всеки организатор и всеки обект ще получат в края на обучението сертификат, който да удостовери активно участие и подкрепа на проекта. В края на годината в рамките на проекта ше се проведе и Академия „Отговорна игра“, по време на която всички огранизатори и заинтересовани лица ще могат да се срещнат с експерти, работещи в сферата на превенцията на хазартната зависимост, ще могат да обменят опит и да научат полезни практики. В края на семинара всеки участник ще получи информационни материали (стикери, плакати, информационни брошури), които да използва в своите локации като активен участник в проекта „Отговорна игра“, както и обобщен материал от проведените дискусии с практически съвети от бизнеса. 

Обучителните семинари включват:
Презентация, дискусия с обучители и практически упражнения, обмяна на опит с колеги, кафе-пауза и обяд. 

Обучители на семинара: 
Д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Кирил Бозгунов, Рени Железарова. Димитър Германов

Повече информация: www.otgovorna-igra.com

 

Nike Free Run Shoes