Проект за превенция на хазартната зависимост на фондация „Отговорна игра“ получи одобрение за финансиране от Държавната комисия по хазарта

Проект на фондация „Отговорна игра“ за превенция на хазартната зависимост получи в края на 2015 г. одобрение за финансиране от Държавната комисия по хазарта. Проектът „Отговорна игра“, с който кандидатства фондацията, е с продължителност 11 месеца, като основната му цел е превенция на хазартна зависимост чрез създаване и въвеждане на комплекс от мерки за разпознаване на рисково игрално поведение.

Инициативата предвижда проучване на рисковите групи и разработване на инструкция за ранно разпознаване на хора с предполагаема хазартна зависимост. На база създадената инструкция ще бъдат проведени  специализирани обучения от психолози за организаторите на хазартни игри за идентифициране на рискови играчи, като по този начин ще се предостави удобен инструмент, който лесно да бъде приложен в практиката на игралните зали и казината, включително от самите клиенти.  Планирано е и разработването на информационен интернет портал с мобилна версия, който ще помогне на играчите анонимно да оценяват поведението си в хазартната игра. Стойността на проекта е 213 666, 80 лв. и се осигурява от бюджета на Държавната комисия по хазарта.

Фондация „Отговорна игра“ бе създадена в началото на 2015 година. Организацията пое за по-нататъшна реализация дейности, залегнали в инициативата „Отговорна игра“, която стартира още през 2008 година по идея и с активното участие на Българската асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ). Инициативата  получи широка популярност и разпознаваемост през изминалите осем години, като изгради партньорства и сътрудничества с други международни организации с опит и експертиза в сферата на превенцията на хазартната зависимост. Поради своята професионална нагласа за подкрепа и съдействие на сдружения, извършващи дейност в обществена полза, които реализират проекти, финансирани от събраните средства  за социално отговорно поведение, БТАПОИИ безвъзмездно предостави всички материали, програми и разработки, събирани през годините по отношение на инициативата, на Фондация "Отговорна игра".

Източник: http://www.otgovorna-igra.com

Shop Adidas shoes, apparel, and accessories online