За БТАПОИИ

Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ) е първата асоциация, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина. БТАПОИИ е член на EUROMAT (Европейската асоциация на игралната и развлекателна индустрия), на Европейската Асоциация за изследване на хазарта, Американската Асоциация на производителите на игрално оборудване и др.

Инициативи на БТАПОИИ са ежегодното Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), проектът ОТГОВОРНА ИГРА, специализираното издание GAME SPECTRUM, семинари и сесии за професионална квалификация – EEGS MASTERCLASS, както и редица други местни и международни изяви с цел повишаване професионализма в бранша и популяризиране на Българската игрална индустрия.

Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия /БТАПОИИ/ е основана през 1992 г. като независима, доброволна организация с нестопанска цел, която обединява производители на игрално оборудване, организатори на игри с игрални автомати и лица, работещи в сферата на игралната индустрия. БТАПОИИ е основният представителен орган на ангажираните в игралната индустрия в България и защитава интересите на своите членове. Членовете на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия са с утвърдена репутация, както в България, така и на международните пазари. Още от създаването й основната отговорност на Асоциацията е свързана с активно участие в процеса на разглеждане на промени в законодателството, регулиращо игралната индустрия в България.

Асоциацията е активен участник в дискусиите относно българския закон за хазарта, който бе приет на 4 юни 1999 г. Много от предложенията, направени от Асоциацията, бяха включени в Закона за хазарта и предшестващата го Наредба за условията и процедурите за издаване на разрешителни за организирането на хазартни игри. Асоциацията си е поставила голям брой цели, свързани с повишаване на популярността и престижа на игралната индустрия, защита на интересите на членовете й и защита на обществения интерес. Някои от основните дейности на Асоциацията включват: работа с цел прилагането на единни стандарти в игралната индустрия и тяхното хармонизиране с международните стандарти; осигуряване на съдействие при подобряването на правната рамка в България и чужбина, регулиране на обществените отношения, свързани с игралната индустрия; осигуряване на подкрепа за кампании за работа с проблемни играчи чрез участие в организирането и спонсорирането на образователни и медицински програми, специални курсове и други подходящи инициативи..

От 2005 г. насам Асоциацията провежда браншови семинар два пъти годишно, на който присъстват оператори на казина и игрални зали от цялата страна и на който се представят и обсъждат последните нововъведения в различни аспекти на игралната индустрия, включително: нови технологии в игралното оборудване и управление, законодателни въпроси, свързани с игралната индустрия и защитата на интелектуалната собственост.

С цел да се запознае световната публика с предимствата и уникалните страни на Балканския регион, като се разкрие огромния му потенциал за развитието на игралния и развлекателен бизнес, през 2008 г. по инициатива на БТАПОИИ стартира Първото Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия /BEGE/ и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия /EEGS/. Друга инициатива на Асоциацията е изданието Game Spectrum, което е единственото списание с фокус върху игралната и развлекателна индустрия на Балканския полуострови представя експертна информация за последните събития и нововъведения в индустрията.

Off White X Max 98