ДКХ утвърди списък с лаборатории, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване

На заседание на 21.01.2014 г. ДКХ взе решение за утвърждаване на списък с лаборатории в Република България и в другите държави-членки на Европейския съюз, в другите държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. 

Списъкът може да видите тук   

Nike Shox Avenue 808