Игралният бизнес в новата регулаторна среда – пресконференция на Българската игрална асоциация

21 Октомври 2013 - За шеста поредна година София e домакин на най-значимите събития на Балканите в сферата на игралния бизнес – Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS) и Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo). Интер Експо Центърът събира представители на игралната и развлекателната индустрия, и индустрията на свободното време от Европа и света, където ще бъдат представени последните технологични новости на топ производители и ще се обсъждат новите предизвикателства пред развитието на игралния бизнес от водещи експерти и институции в бранша.

Темата на пресконференцията на БТАПОИИ, по чиято инициатива се организират двете събития, беше „Игралният бизнес в новата регулаторна среда“, а участници бяха експертите: Сю Роситър, Директор Политика и Проекти, Асоциация на игрите от разстояние (RGA), Йорг Хофман - Вицепрезидент на Комитета по игрално право на Американската адвокатска колегия (IMGL), Явор Колев - шеф на отдел “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” в ДАНС и Ангел Ирибозов – Председател на УС на БТАПОИИ.

В своите изказвания гостите от чужбина направиха коментари по отношение на регулационния модел у нас, спрямо опита и поуките взети от практиката на различните регулции в ЕС. Сю Роситър оцени новата регулация като добра, както за потребителите на услугите на игрите от разстояние, така и на техните организатори, но смята, че това, което липсва в нея, е механизъм за конкуретноспособност и че са нужни само още малки корекции в тази посока, за да може повече оператори да се възползват от възможностите на новия закон. В този смисъл тя препоръча данъчното облагане да е обвързано с оборота и резултатите на операторите.    

Йорг Хофман очерта предизвикателствата, стоящи пред всяка игрална регулация в международен план, изтъквайки защитата на потребителските интереси и механизмът на данъчно облагане като най-важните цели на всеки такъв закон, в резултат на което максимален брой играчи ще бъдат привлечени да ползват услугите на легалните оператори, за сметка на нелегалните такива. Той също оцени позитивно сегашната ситуация, изтъквайки като напредък факта, че освен „черен списък“ вече е положено началото и на бял такъв в страната - с издаването на първите лицензи на организатори на онлайн залагания.

На пресконференцията стана ясно, че освен вече изаденият първи лиценз за организиране на онлайн игри в страната, в ДКХ са депозирани още две искания, като процедурата по едното вече е почти финализирана и скоро ще бъде издаден вторият лиценз на онлайн оператор. Явор Колев – шеф на отдел “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” в ДАНС и член на ДКХ запозна с дейността на своя отдел в сферата на хазартната индустрия, чиято цел е да защитава интересите, както на потребителите на хазартни услуги, така и на легалните оператори в страната. Той изтъкна по-големите възможности, предоставени от новия закон, за противодействие на нелегалното провеждане на такава дейност, включително и в онлайн пространството, и отчете вече постигнатите успехи по отношение на ограничаване на незаконните залагания, посредством различни онлайн платформи.

Ангел Ирибозов коментира основните моменти в развитието на игралната индустрия в страната през изминалата година, очертавайки динамичните процеси в различните й сектори, в резултат на влизането в сила на новия закон за хазарта през 2012-а. Той коментира ролята на най-важните фактори като данъчното облагане, новите изисквания за привеждане на дейността в съотвтствие, приемането на последните подзаконови нормативни актове, както и други фактори в държавната политика, като забраната за тютюнопушенето, които пряко влияят върху дейността, както на организаторите на хазартни игри, така и на българските производители на игрално оборудване.

Той подчерта, че приходите, генерирани от игралната индустрия в Държавния бюджет за 2012 г., са приблизително, колкото предходната година 2011-а, но реалното свиване на сектора от над 45 % доказва, че по-високо ниво на приходи за хазната от страна на индустрията в абсолютен размер е почти непостижимо. (По-подробен анализ на динамиката на игралния пазар през годината вижте в приложените документи).

Като позитивна стъпка за периода от страна на бранша се оценява пълното приемане на всички поднормативни актове към новия закон, което беше пречка за нормалното функциониране на индустрията преди това, както и активният диалог между регулатора и бранша, при който интересите на страните се хармонизират в полза на развитието на индустрията.

Утре, 22 Октомври, конференцията продължава със семинарните панели и ежегодния Майсторски клас на EEGS, а успоредно с това отваря врати и изложението на игралната индустрия BEGE EXPO.  

Air Jordan VII 7 Shoes