Топ лектори от игралния бранш в Европа дискутират предизвикателствата и възможностите пред бизнеса

21 Октомври 2013 - За шеста поредна година София е домакин на най-авторитетния форум на експерти в сферата на игралната индустрия на Балканите – Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS).

Във фокуса на дневния ред на тазгодишната конференция на игралната индустрия са теми като променящите се игрални стандарти у нас и в Европа във връзка с навлизането на новите технологии и онлайн залаганията, предизвикателствата в регулацията и сътрудничеството между институциите в светлината на приоритетите на ЕС. Те ще бъдат анализирани от водещи експерти и представители на най-авторитетните международни игрални институции, сред които: Международни специалисти по законите на хазарта, Асоциация на игрите от разстояние, Европейската асоциация за сигурност в спорта, лаборатории по стандартизация в игралната индустрия, игралните асоциации и държавните игрални регулатори на няколко страни от Европа.

След като миналата година беше поставено успешно начало на нова инициатива на Държавната комисия по хазарта – да организира с домакинството на конференцията независима дискусия на гостуващите представители на комисиите по хазарта, тази година инициативата ще бъде продължена с втората Международна кръгла маса на регулаторите, на тема "Регулаторните аспекти на онлайн игрите".

Ето и останалите теми в двудневната програма на конференцията:

Панел на Онлайн индустрията - Ще проработи ли стратегията за онлайн регулация в България? Сравнение между развитието на онлайн залаганията в различни страни от ЕС. Онлайн залаганията и социалните игри - доколко се различават социалните игри със залагания от класическия интернет хазарт?

Панел на Асоциациите - Стратегически подходи за игралната индустрия в региона. Ще успее ли пазарът в Източна Европа да се конкурира с бързо развиващата се онлайн индустрия? Конкретните етапи и казуси в развитието на онлайн регулацията в Сърбия, Полша, България, Хърватска, Румъния и Македония.

Панел на Експертите - Най-големите проблеми и предизвикателства пред игралната индустрия днес. Проблемите на регулациите и сътрудничеството: споделяне на предимства и опит относно онлайн залаганията. Ще успеят ли европейските законодателства да послужат за пример на законодателствата в Северна Америка? Ще могат ли онлайн операторите да бъдат регулирани по модела на наземните оператори? Сътрудничеството на операторите със спортните министерства и МОК за защита на спортните събития. Какви са начините за организиране на онлайн хазарта в Русия законно и срокове на валидност по отношение на руското законодателство.

Панел на регулаторите - Последни подробности в развитието на законите в Източна Европа. Има ли зелена светлина пред онлайн операторите да влязат на пазарите в Източна Европа или още е рано? Съществува ли перфектната регулация на онлайн хазарта? Как законите могат да бъдат конструктивни и да подкрепят бизнеса и неговото развитие? Как може да се избегне прекалената регулация като същевременно се запази справедливостта, сигурността и правата на играчите?

Вторият ден на EEGS – 22 Октомври, е с по-практическа насоченост и включва два семинарни курса. Първият е свързан с проблемите на Социалната отговорност на игралния бизнес, хазартната зависимост, защитата на потребителите и почтеността към клиента. Лектори са Ивон Янсма, Директор на Центъра за отговорна игра и Дорис Малишинг, Мениджър Отговорна игра и Превенции на Casinos Austria.

Вторият семинар на тема "Казино-мениджърските системи и ползите от тях за съвременните игрални обекти" е в рамките на ежегодния EEGS Майсторски клас за повишаване на квалификацията на кадри в игралната индустрията. Лектори са Атила Тьорьок, директор “Казино операции, маркетинг и бизнес развитие” на Laurus Invest Hungary и Луис Вилардо,  президент на Today’s Business Computers, Inc.