ОГНЕМИР МИТЕВ Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА

Министърът на финансите, в изпълнение на своите правомощия съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за хазарта, назначи Огнемир Митев за председател на Държавната комисия по хазарта.

Огнемир Митев е дългогодишен служител в системата на Министерството на финансите и Държавната комисия по хазарта. В периода от 2000 до 2011 г. последователно е заемал експертни длъжности в Главна дирекция за контрол върху хазарта в МФ и ръководна длъжност в Държавната комисия по хазарта.

Има висше икономическо образование, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия". Владее английски и руски език.

Nike Zoom Vomero 14