21.11.13

Идеята на инициаторите на промяната е събиране на по-високи приходи в хазната

15.11.13

Заради ниски приходи в бюджета се предвижда промяна в облагането на онлайн хазарта. Вместо 15% данък върху получените залози, организаторите на игрите да плащат еднократна такса от 100 хил. лв. и 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените такси.

25.10.13

От 1991 до 2005 г. Ангел Ирибозов заема управленски длъжности в различни български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Бил е консултант в много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, както и член на УС и Комисията по квалификация на Българско актюерско дружество.

24.10.13

21 Октомври 2013 - За шеста поредна година София e домакин на най-значимите събития на Балканите в сферата на игралния бизнес – Източноевропейската конференция на игралната и развлекателната индустрия (EEGS) и Балканското изложение на игра

Pages