09.04.16

Проект на фондация „Отговорна игра“ за превенция на хазартната зависимост получи в края на 2015 г. одобрение за финансиране от Държавната комисия по хазарта.

01.04.16

Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни услуги.

11.08.14

Предлагат се промени в Наредбата  за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игралните зали и казината от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи

10.06.14

От април бонус игрите, организирани в игралните зали, не се утвърждават от Държавната комисия по хазарта

Pages